Sagogruppen: Sorgenfris kannibalpastej


På måndagens träff med sagogruppen läste vi "Olssons pastejer" av Peter Cohen. Det är en lite sorglig berättelse om Olsson som gör fantastiska pastejer, tills den dag kamrer Ström rymmer med hela kassan. När Olsson inte längre kan fylla pastejerna med fina råvaror blir pastejerna sämre och sämre, och till slut fyller han dem med vad som helst!

När vi hade läst boken tog vi fram gamla tidningar, papper, pennor och saxar. Sedan gjorde vi den här häftiga illustrationen av vad vi hade valt att hälla ner i pastejkvarnen. Eftersom flera av eleverna gärna ville stoppa hela människor i pastejen, valde vi att kalla den Sorgenfris kannibalpastej. Sugen?
0 Comments

Använder Blogger.